Adviesbureau Woningwaardering

Werkwijze

Bij Adviesbureau Woningwaardering staat het belang van uw organisatie centraal.

Uw belang

Wij begrijpen dat u liever niet wilt dat een extern bedrijf toegang krijgt tot uw primaire bedrijfssystemen, noch dat zij dagenlang een van uw werkplekken, computers of andere faciliteiten gebruikt. Evenmin wilt u dat er onnodig een beroep op uw medewerkers wordt gedaan of dat uw huurders worden belast met een telefoongesprek of zelfs een huisbezoek.

Overzicht

Adviesbureau Woningwaardering hanteert een unieke werkwijze. Het enige dat wij van u vragen is een overzicht op adresniveau van alle woningwaarderingspunten die u op dit moment in uw systeem heeft staan. Een dergelijk overzicht is over het algemeen zeer eenvoudig te genereren middels een export uit uw primaire systeem naar bijvoorbeeld excel. Op basis van alleen dit overzicht zijn wij in staat om, gebruikmakend van onze eigen faciliteiten, een check op de puntenaantallen van uw bezit uit te voeren. Wij hebben dus geen toegang nodig tot uw applicaties of databases.

No cure,  no pay

Wij werken op basis van het principe ‘no cure, no pay’. U betaalt ons alleen als wij aantoonbaar iets voor u kunnen betekenen. Mocht het zo zijn dat wij niet in staat zijn uw woningwaardering te verhogen dan komen alle kosten die wij hebben moeten maken volledig voor onze rekening. Onze tarieven zijn direct gerelateerd aan het aantal nieuwe punten dat wij kunnen aantonen en daarnaast hanteren wij een maximumtarief dat is gebaseerd op de omvang van uw portefeuille.