Adviesbureau Woningwaardering

Specialisatie

De meeste regels die samen het Woningwaarderingsstelsel (WWS) vormen zijn vrij eenvoudig en inzichtelijk.

Uitzonderingen

Het WWS telt echter een substantieel aantal bijzondere regels en uitzonderingen. Deze wetmatigheden kunnen het uiteindelijke puntental van een woning flink beïnvloeden, maar vereisen een specialistische kennis om te implementeren. Onze ervaring laat zien dat ook grote corporaties die zelf al veel expertise op dit gebied in huis hebben toch veel punten laten liggen.

Praktijkvoorbeelden

Een goed voorbeeld hiervan is een middelgrote corporatie uit het midden van ons land. Daar hebben we recent en in een kort tijdsbestek zo’n 10.000 nieuwe woningwaarderingspunten gevonden. Daarnaast hebben we eveneens recent voor een Limburgse corporatie ruim 47.000 extra punten aangetoond.

Specialisatie

Het is meer dan waarschijnlijk dat ook uw organisatie ongewild en onnodig veel punten en huurpenningen laat liggen. Wij specialiseren ons in het analyseren van de woningwaarderingen van uw bezit en werken volgens een duidelijke en transparante methodiek.