Adviesbureau Woningwaardering

WOZ

Als onderdeel van de nieuwe Woningwet wordt per 1 oktober 2015 het huidige Woningwaarderingsstelsel (WWS) op de schop genomen. Zo wordt onder andere de WOZ-waarde een onderdeel van het WWS en wordt de maximaal redelijke huur per WWS-punt verlaagd.

Maximaal redelijke huur

De minister heeft de sector toegezegd dat grote schokeffecten door deze wijziging uitblijven en dat de maximaal redelijke huur voor verhuurders door de bank genomen gelijk zal blijven. De minister spreekt hiermee echter nadrukkelijk over een gemiddelde. Het opnemen van de WOZ-waarde in het WWS zorgt dat grote corporaties en commerciƫle verhuurders met uitsluitend bezit in de Randstad vermoedelijk verschoond zullen blijven van een daling van de maximaal inbare huurpenningen, maar voor verhuurders met vooral bezit buiten de grote steden pakt dit anders uit.

Lagere WOZ-waarde

De WOZ-waarde van panden buiten de grote steden ligt gemiddeld lager dan daarbinnen. Omdat de WOZ-waarde ongeveer 25% van het puntentotaal gaat bepalen ligt het voor de hand dat het puntentotaal van woningen buiten de Randstad door de wetswijziging lager zal uitkomen dan het puntentotaal van identieke woningen in de duurdere grote steden.

Verlaging van de puntprijs

Naast het opnemen van de WOZ-waarde in het WWS heeft de minister besloten de maximale huurprijs die per woningwaarderingspunt gevraagd mag worden te verlagen met 3,8%. De minister gaat er vanuit dat deze daling in puntprijs wordt gecompenseerd door de stijging van het aantal punten. De WOZ-waarde ligt binnen de grote steden weliswaar hoog genoeg om deze stelling te rechtvaardigen, maar voor corporaties en commerciƫle partijen die buiten de Randstad actief zijn geldt dit niet.