Adviesbureau Woningwaardering

Home

Adviesbureau Woningwaardering is gespecialiseerd in het optimaliseren van de woningwaarderingen van corporaties en commerciƫle verhuurders. Daarnaast ondersteunen wij de sector bij alle vraagstukken rondom het Woningwaarderingsstelsel.

Verhuurdersheffing en nieuwe Woningwet

De recente invoering van de verhuurdersheffing en de nieuwe Woningwet vormen een serieuze uitdaging voor verhuurders. Enerzijds stijgen de lasten door de verhuurdersheffing, anderzijds kan het rendement op het vastgoed substantieel dalen door de aanstaande wijzigingen op het Woningwaarderingsstelsel (WWS). Het verhogen van uw woningwaardering is de meest effectieve wijze om deze ontwikkelingen te ondervangen.

Hogere woningwaardering

De voordelen van een hogere woningwaardering zijn divers. Zo resulteert een hogere woningwaardering direct in een hogere maximaal redelijke huur en verhoogt het daarmee uw inkomsten uit huurpenningen. Daarnaast biedt het optimaliseren van uw woningwaardering u meer flexibiliteit bij het vaststellen van uw huurbeleid en vastgoedstrategie. De markthuur van een woning wordt bepaald door zowel de kwaliteit van de woning zelf, als de vraag en draagkracht van de plaatselijke doelgroep. Het verhogen van de maximaal redelijke huren van bestaand bezit maakt dat er beter ingesprongen kan worden op de vraag vanuit de doelgroep en dat daarmee de inkomsten uit huurpenningen gemaximaliseerd kunnen worden. Een hoger puntentotaal maakt eveneens dat uw netto puntprijs daalt. Dit heeft een gunstig effect op de diverse benchmarks waar verhuurders op beoordeeld worden, wat een krachtig argument vormt richting de huurdersbelangenverenigingen.

Adviesbureau Woningwaardering

Ons adviesbureau heeft een jarenlange ervaring op het gebied van het berekenen en optimaliseren van woningwaarderingen. Doordat wij zelf werkzaam zijn binnen de verhuursector staan we dagelijks in contact met de praktijk en zijn we op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen.

Adviesbureau Woningwaardering werkt op basis van het principe ‘no cure, no pay’. Als wij geen extra punten voor uw organisatie kunnen aantonen dan komen alle kosten die wij hebben moeten maken geheel voor onze rekening.